Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o vouchery na architektonický  návrh interiéru a interiérové vybavení bytu pořádané společností TEMPUS DESIGN a.s. se sídlem Praha 4, Chodov, V parku 2294/4, PSČ 148 00, IČ: 087 67 220, obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24969 (dále jen „organizátor“).

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěží se rozumí soutěž pořádaná ve dvou fázích, a to (1) v první fázi soutěž o 7 voucherů na architektonický návrh interiéru, každý v hodnotě 50.000,- Kč, a (2) v druhé fázi soutěž o interiérové vybavení bytu 2kk v hodnotě 2.000.000,- Kč (dále jen „soutěž“). Soutěž se v první fázi uskuteční na sociálních sítích – instagramových profilech influencerů (dále jen „influenceři“): @anasulcova, @stibrovicnikolka, @martinapartlova, @annakaderavkova, @bagarovamonika, @tresnickova, @simonakrainova to v časovém rozmezí od 08.11.2022 do 21.11.2022. Druhá fáze soutěže se uskuteční v Galerii Mánes dne 24. 11. 2022 od 10:00 hod.

II. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která akceptuje pravidla soutěže a splní veškeré podmínky soutěže. Osoba starší 15 let a současně mladší 18 let se může stát soutěžícím pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Podmínky soutěže a výhry

 1. Soutěž bude probíhat ve dvou fázích.
 2. První fázi soutěže zajišťují pro organizátora influenceři, druhou fázi pořádá organizátor sám.
 3. Účastnit se první fáze soutěže můžete, pokud splníte zadání (pravidla) zveřejněná na instagramovém profilu každého influencera v jím stanovených časech. Influencer dle svých pravidel na svém instagramovém profilu vybere jednoho výherce losováním nebo jiným influencerem zvoleným způsobem, který po skončení první fáze soutěže získá výhru – voucher na architektonický návrh interiéru, každý v hodnotě 50.000,- Kč. Takový výherce první části soutěže bude postupovat do druhé fáze soutěže o interiérové vybavení bytu 2kk, které je kompletně vystaveno v showroomu Tempus Design na Praze 5 v hodnotě 2.000.000,- Kč.
 4. Podmínky pro první fázi soutěže jsou (1) sledování profil @tempus_design a (2) komentář obsahující napsat do komentáře, kdo další by si výhru zasloužil a dotyčného označit v komentáři. Způsob výhry, vyhlášení a způsob převzetí výhry první fáze soutěže stanoví influencer na svém instagramovém profilu.
 5. Druhá fáze soutěže bude probíhat losováním z výherců první fáze soutěže. Vyhlášení a předání výhry druhé fáze soutěže – interiérového vybavení bytu 2kk, které je kompletně  vystaveno v showroomu Tempus Design na Praze 5 v hodnotě 2.000.000,- Kč zajistí organizátor.
 6. Účastníci nejsou oprávněni požadovat alternativní plnění výhry v soutěži tj. nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za ceny (výhry) ani jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok. Pokud si výherce soutěže výhru nevyzvedne do 7 dnů od doby stanovené Organizátorem, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.
 7. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.
 2. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích organizátora a influencerů) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné realizaci soutěže.
 3. Organizátor má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.
 4. Účastník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se účastník může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údaje na emailové adrese poptavka@tempus-design.cz nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našich webových stránkách Informace o zpracování GDPR

V. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.
 2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese poptavka@tempus-design.cz
 4. Pravidla soutěže a Zásady zpracování osobních údajů jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách organizátora.
 5. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené účastníkovi přijetím nebo použitím předaných výher, ledaže zákon stanoví jinak.
 6. Rozhodnutí organizátora ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.